Szkoła Podstawowa w Budzowie z filią w Grodziszczu

57-214 Budzów

ul. Henryka Pobożnego 1

tel. 74 816 45 81

Adres

57-214 Budzów


ul. Henryka Pobożnego 1


tel. 74 816 45 81


Samorząd Uczniowski

Jak co roku we wrześniu odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego (SU). W roku szkolnym 2021/2022 uczniów reprezentować będą:

 

Szkoła w Budzowie

 

MARCELINA ZIOMEK - Przewodniczący

MAGDALENA KAŁUŻYŃSKA - Zastępca Przewodniczącego

KORNEL MIKOŚ -  Sekretarz

 

 Opiekunem SU w Budzowie została Pani Zofia Kwaśniewska

 

 

Szkoła w Grodziszczu 

 

Opiekunem SU w Grodziszczu została Pani Elżbieta Moczulska - Kubacka

 

SZYMON GRANIECZNY KL. VIII     - Przewodniczący

PAULINA TUBICZ KL. VII          - Zastępca Przewodniczącego

WERONIKA WINIARSKA KL. VII       - Sekretarz